O pracowni
Pracownia projektowa specjalizuje się w projektowaniu konstrukcji budowlanych i inżynierskich, dla budownictwa ogólnego, mieszkaniowego i biurowego oraz obiektów przemysłowych takich, jak hale i obiekty technologiczne, zbiorniki, konstrukcje wsporcze, fundamenty, konstrukcje dla linii technologicznych.
Wykonujemy wszystkie fazy projektów: koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze, projekty warsztatowe i powykonawcze. Podejmiemy się wykonania każdego zadania inżynierskiego, niezależnie od jego skomplikowania.
Swoją działalność firma prowadzi na terenie całego kraju, w szczególności w miastach: Warszawa, Łódź , Grudziądz, Wrocław...

Profil pracowni

   Projekty

          - Budynki:
                    mieszkalne, użyteczności publicznej, obiekty handlowe,
                    obiekty przemysłowe i magazynowe.
          - Hale:
                    żelbetowe prefabrykowane, stalowe indywidualnie
                    projektowane, drewniane
          - Konstrukcje inżynierskie:
                    ściany oporowe, fundamenty maszyn, budowle podziemne,
                    konstrukcje linii technologicznych, zbiorniki naziemne i
                    podziemne, komory, kanały, budynki technologiczne

   Ekspertyzy konstrukcyjne
        
          - Obiekty zabytkowe
          - Projekty remontów adaptacje, modernizacje itp.

Od lat z sukcesami współpracujemy z wieloma biurami architektonicznymi:
          - Krzysztof Polkowski Architektura s.j.
          - Europrojekt S.C.
          - Pracownia Konstrukcji Budowlanych „Kota”
          - Studio EKA arch Ewa Kinecka
Oferujemy możliwość współpracy z innymi biurami projektowymi lub specjalistami innych branż.

Oprogramowanie
Cały projekt jest opracowywany w wersji elektronicznej i może być przekazywany Inwestorowi zarówno w wersji drukowanej, jak i w formie elektronicznej na nośnikach CD/DVD.
Obliczenia statyczne wykonywane są programami:
          - ROBOT Structural Analysis Professional (Autodesk)
          - ABC - Płyta, Tarcza, Rama (PRO-SOFT)
Rysunki architektoniczne i konstrukcyjne wykonujemy za pomocą programów:
          - Autodesk Architecture
          - AutoCAD (Autodesk) z nakładką BiK (BUDiKOM)
web design by
Studio AZR
©