O firmie
Pracownia projektowa specjalizuje się w projektowaniu konstrukcji budowlanych i inżynierskich, dla budownictwa ogólnego,
mieszkaniowego i biurowego oraz obiektów przemysłowych takich, jak hale i obiekty technologiczne, zbiorniki, konstrukcje
wsporcze, fundamenty, konstrukcje dla linii technologicznych. Wykonujemy wszystkie fazy projektów: koncepcje, projekty
budowlane i wykonawcze, projekty warsztatowe i powykonawcze. Podejmiemy się wykonania każdego zadania inżynierskiego,
niezależnie od jego skomplikowania. Swoją działalność firma prowadzi na terenie całego kraju, w szczególności w miastach:
Warszawa, Łódź , Grudziądz, Wrocław...

Profil pracowni
· Budynki:
· mieszkalne, użyteczności publicznej, obiekty handlowe, obiekty przemysłowe i magazynowe.
· Hale:
· żelbetowe prefabrykowane, stalowe indywidualnie projektowane, drewniane
· Konstrukcje inżynierskie:
· ściany oporowe, fundamenty maszyn, budowle podziemne, konstrukcje linii technologicznych
· zbiorniki naziemne i podziemne, komory, kanały, budynki technologiczne

· ekspertyzy konstrukcyjne
· obiekty zabytkowe
· projekty remontów adaptacje, modernizacje itp.
Od lat z sukcesami współpracujemy z wieloma biurami architektonicznymi:
· Studio Projektowe arch Krzysztof Polkowski
· Europrojekt S.C.
· Pracownia Konstrukcji Budowlanych „Kota”
· Studio EKA arch Ewa Kinecka
Oferujemy możliwość współpracy z innymi biurami projektowymi lub specjalistami innych branż.

Oprogramowanie
Cały projekt jest opracowywany w wersji elektronicznej i może być przekazywany Inwestorowi zarówno w wersji drukowanej,
jak i w formie elektronicznej na nośnikach CD/DVD.

Obliczenia statyczne wykonywane są programami:
· ROBOT Structural Analysis Professional (Autodesk)
· ABC - Płyta, Tarcza, Rama (PRO-SOFT)

Rysunki architektoniczne i konstrukcyjne wykonujemy za pomocą programów:
· Autodesk Architecture
· AutoCAD (Autodesk) z nakładką BiK (BUDiKOM)

     Lista projektów      Galeria foto      Kontakt